Öka tryggheten

tjej med rosa hår håller händer som hjärta

Att skapa ett jämlikt samhälle där alla känner sig trygga är en viktig förutsättning för att samhället ska hålla ihop. Därför måste Kungsbacka fortsätta arbeta med att se till att invånarna både är och känner sig trygga.

Trygghet är en förutsättning för ett jämlikt samhälle och avgörande för att samhället ska hålla ihop. Kungsbacka är en mycket trygg kommun jämfört med andra. Enligt statistiken är vi bland de tryggaste i Sverige och har mycket låg brottslighet.

Men ökad oro nationellt och regionalt kring organiserad brottslighet gör det viktigt att förekomma en liknande utveckling lokalt i Kungsbacka. Trygghetsmätningen i Kungsbacka visar att många upplever att det finns otrygga platser i Kungsbacka. Det finns också en attitydförändring till narkotika bland unga med fler som använder droger.

Kungsbacka behöver därför arbeta med att se till att våra invånare både är och känner sig trygga.

Omvärldstrender som påverkar utmaningen: Värderingar

  • Ökade klyftor
  • Ett mer polariserat samhälle
  • Desinformation och påverkansaktiviteter
  • Oro för brottslighet
  • Förväntan om delaktighet

Vill du veta mer om trenderna om Kungsbacka i världen? Då kan du fördjupa dig i vår omvärldsanalys.

minskad ojämlikhet
fredliga och inkluderande samhällen