Omvärldsanalys: Kungsbacka i världen

Händer som håller i rapporten Kungsbacka i världen

Kungsbacka i världen är en omvärldsanalys. Att förstå hur olika trender och förändringar i omvärlden påverkar Kungsbacka kommun är nödvändigt för att vi ska kunna förbereda oss för framtiden.

Världen är mer instabil och orolig än den varit på länge. Detta sammanfaller med ett akut behov av omställning till mer hållbara energisystem och anpassning till en varmare värld med fler katastrofer.

Nationellt utmanas vi, liksom många andra länder, av frågor om finansieringen av välfärdssystemen, elförsörjning, kompetensförsörjning, den grova brottsligheten, ökande klyftor, integrationsutmaningar och att nyttja den accelererande teknikutvecklingens möjligheter på ett ansvarsfullt sätt.

Dessa utmaningar påverkar olika organisationer på olika sätt. Därför behöver vi göra egna analyser, bearbetningar och tolkningar, som utgår från vår synvinkel som en kommun med ett visst geografiskt läge, storlek och befolkning.

Kungsbacka i världen är en omvärldsanalys som bygger på hundratals olika källor. Den har tagits fram av en arbetsgrupp i kommunen med deltagare från samtliga förvaltningar, med inspel från många specialister och sakkunniga. Den senaste versionen av Kungsbacka i världen lanserade vi i januari 2024.

I rapporten använder vi megatrenderna som en övergripande ram för att prata om mer specifika trender och förändringar som påverkar Kungsbacka kommun. Megatrenderna handlar om förändringar inom:

  • Befolkning
  • Klimat
  • Värderingar
  • Teknik
  • Globalisering