Befolkningsstatistik

Tre personer går tillsammans och pratar.

Kungsbacka kommun hade 85 301 invånare den 31 december 2021. Under 2021 ökade befolkningen med 371 personer, vilket är den lägsta folkökningen sedan 1986.

Kungsbacka är, sett till invånarantalet, landets 26:e största kommun.
Kungsbacka är indelad i planeringsområde, som delvis utgår från de gamla församlingarna. I Släp ingår både Kullavik och Särö.

Utbildningsnivå

2021 hade 47 procent av alla kvinnor mellan 16-74 år i Kungsbacka en eftergymnasial utbildning. Siffran för män är 36 procent. Utbildningsnivå har ökat för båda grupperna sedan 2010.

Kungsbackabons medelinkomst

2020 var den genomsnittligt förvärvsinkomst 438 100 kr per år för individer mellan 20–64 år i Kungsbacka. Männen tjänar i genomsnitt 499 000 kr och kvinnorna 377 300 kr. Det är en ökning jämfört med 2019.

Invånarnas ålder

  • 27 procent är 0–19 år,
  • 53 procent är 20-64 år
  • och 20 procent är över 65 år.
Tabellen visar hur befolkningsstatistiken såg ut 31 december 2021
OmrådeAntal invånare
KUNGSBACKA STAD23 793
SLÄP12 657
VALLDA8 792
ONSALA14 267
FJÄRÅS6 558
ÅSA/FRILLESÅS10 737
GÄLLINGE2 413
ÄLVSÅKER6 050

Statiska Centralbyrån (SCB) tillhandahåller en tjänst där du kan jämföra Kungsbackas förutsättningar med andra kommuner. Det finns befolkningsstruktur, arbetsställen, inkomster och mycket mer. Se hur Kungsbacka jämför sig med Varberg exempelvis Länk till annan webbplats..