Befolkningsstatistik

Tre personer går tillsammans och pratar.

Kungsbacka kommun hade 85 653 invånare den 31 december 2023. Under 2023 minskade befolkningen med 148 personer.

Kungsbacka är, sett till invånarantalet, landets 27:e största kommun.
Kungsbacka är indelad i planeringsområde, som delvis utgår från de gamla församlingarna. I Släp ingår både Kullavik och Särö.

Tabellen visar hur befolkningsstatistiken såg ut 31 december 2022
OmrådeAntal invånare
KUNGSBACKA STAD24 070
SLÄP12 631
VALLDA8 730
ONSALA14 318
FJÄRÅS6 605
ÅSA/FRILLESÅS10 735
GÄLLINGE2 438
ÄLVSÅKER6 152

Statiska Centralbyrån (SCB) tillhandahåller en tjänst där du kan jämföra Kungsbackas förutsättningar med andra kommuner. Det finns befolkningsstruktur, arbetsställen, inkomster och mycket mer. Se hur Kungsbacka jämför sig med Varberg exempelvis Länk till annan webbplats..

Befolkningsutveckling över tid

Följ utvecklingen för de senaste åren och se en prognos för framtiden. Befolkningsutveckling och framtidsprognos (powerBI) Länk till annan webbplats.

Utbildningsnivå

2022 hade 49 procent av alla kvinnor mellan 16-74 år i Kungsbacka en eftergymnasial utbildning. Siffran för män är 38 procent. Utbildningsnivå har ökat för båda grupperna sedan 2010.

Kungsbackabons medelinkomst

2021 var den genomsnittligt förvärvsinkomst 460 000 kr per år för individer mellan 20–64 år i Kungsbacka. Männen tjänar i genomsnitt 526 000 kr och kvinnorna 339 000 kr. Det är en ökning jämfört med 2020.

Invånarnas ålder

  • 26 procent är 0–19 år,
  • 53 procent är 20-64 år,
  • 15 procent är 65-79 år,
  • och 6 procent är över 80 år.