Kvalitet, resultat och jämförelser

I Kungsbacka ska vi ha en hög kvalitet i våra verksamheter. Vi följer upp och jämför våra resultat i vår strävan efter ständig utveckling och förbättring. Vi jämför vår utveckling, både med oss själva och andra kommuner över tid.

Den data vi använder för att följa upp kommer från såväl officiell statistik som samlas in av svenska myndigheter som frivilliga undersökningar där Kungsbacka kommun deltar eller själv genomför.

Här hittar du några av de viktigare verktygen för statistik och jämförelser.

Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Hos SKR hittar du mer information om data som samlas in och om olika jämförelser som görs

Statistik (SKR) Länk till annan webbplats.

Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK (SKR) Länk till annan webbplats.

Öppna jämförelser (SKR) Länk till annan webbplats.

Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA.nu) Länk till annan webbplats.

Kolada – databas för kommuner och regioner

Kolada är den stora databasen med mer än 6000 nyckeltal, det vill säga mått som är lämpade för jämförelser. Här hittar du både färdiga samlingar och jämförelser liksom möjligheter till egna analyser. Kolada bygger på uppgifter från den officiella statistiken och erbjuder ett mer användarvänligt verktyg för analys än de rena statistikdatabaserna.

Kolada (Kolada) Länk till annan webbplats.

Statistiska Centralbyrån (SCB)

SCB ansvarar för att samordna den officiella statistiken i Sverige som har 29 myndigheter med ansvar för officiell statistik inom sina respektive områden.

Statistikdatabasen - Välj tabell (Scb) Länk till annan webbplats.