Öka delaktigheten

tjej med rosa hår håller händer som hjärta

Vi behöver stärka den demokratiska processen och få fler engagerade i samhällets utveckling.

På global nivå har graden av demokrati sett en kontinuerlig nedgång de senaste åren. Jämfört med nästan alla andra länder har Sverige fortfarande en mycket stark demokrati, med invånare som har hög tillit till varandra och till myndigheter. Men även i vårt land finns indikationer på att tilliten och förtroendet minskar och att polariseringen i vissa frågor ökar.

Samtidigt som den traditionella demokratin försvagas ställer allt fler människor krav på inflytande i vissa sakfrågor. Bland ungdomar i Kungsbacka uppger en växande andel att de vill vara med och påverka samhället. Den snabba tekniska utvecklingen skapar stora möjligheter som inte alla har lyckats ta del av – en viss andel av våra invånare lever i ett digitalt utanförskap.

Det är tydligt att Kungsbacka kommun behöver arbeta med att stärka transparensen och göra våra invånare mer delaktiga och medskapande.

Omvärldstrender som påverkar utmaningen: Värderingar

  • Demokratin försvagas i världen
  • Tilliten till samhället minskar
  • Ett mer polariserat samhälle
  • Förväntan om delaktighet

Vill du veta mer om trenderna om Kungsbacka i världen? Då kan du fördjupa dig i vår omvärldsanalys.

minskad ojämlikhet
fredliga och inkluderande samhällen