Så gör vi innovation

Från idé till verklighet. Det finns många sätt att arbeta med innovation från de stora projekten till små innovationsförändringarna i vardagen. Så här gör vi i Kungsbacka. Vill du vara med?

Ett Kungsbacka under vatten

En framtida verklighet eller en utgångspunkt för nya möjligheter?

Idéburet offentligt partnerskap

Idéburet offentligt partnerskap, IOP, är en överenskommelse mellan en eller flera idéburna organisationer och den offentliga sektorn. Det är ett sätt att lösa samhällsutmaningar och jobba tillsammans.

Innovationsmetoder

I Innovationskrafts arbetssätt ingår några metoder som hjälper dig att gå från dilemma till färdig lösning. I flera fall finns också mallar som du kan ta hjälp av när du använder metoderna.

Innovera med tjänstedesign

Lyckad innovation handlar lika mycket om tankesätt som tillvägagångssätt. Ta hjälp av vårt tankesätt för att skapa goda förutsättningar för innovation.