Så gör vi innovation

Från idé till verklighet. Det finns många sätt att arbeta med innovation från de stora projekten till små innovationsförändringarna i vardagen. Så här gör vi i Kungsbacka. Vill du vara med?

Kungsbacka live besök

Kungsbacka Live

En ny mötesplats för dialoger och medskapande om platsen Kungsbacka och en plats där vi kan testa nya lösningar och lyssna in behov.

Innovera med tjänstedesign

Lyckad innovation handlar lika mycket om tankesätt som tillvägagångssätt. Ta hjälp av vårt tankesätt för att skapa goda förutsättningar för innovation.

Innovationsmetoder

I Innovationskrafts arbetssätt ingår några metoder som hjälper dig att gå från dilemma till färdig lösning. I flera fall finns också mallar som du kan ta hjälp av när du använder metoderna.

Ett invånardrivet Kungsbacka

Var med och skapa morgondagens Kungsbacka

Hur kan vi skapa ett Kungsbacka tillsammans med dig som invånare? Vi ska ha en stad där vi skapar nya möjligheter och inspireras av varandras förmågor med hjälp av nya tankesätt.

Flygbild över Kungsbacka torg med kyrkan mitt i bilden

Prioinitiativ

Stora frågor och komplexa utmaningar, där vi inte vet svaret ännu. Hur gör man? Ett sätt vi arbetar med i Kungsbacka är våra prioriterade initiativ.

Idéburet offentligt partnerskap

Idéburet offentligt partnerskap, IOP, är en överenskommelse mellan en eller flera idéburna organisationer och den offentliga sektorn. Det är ett sätt att lösa samhällsutmaningar och jobba tillsammans.

Podcast förnyelse

Innovationspodd

Välkommen till Förnyelse i Kungsbacka - ett pilotprojekt i form av en podcast. Avsnitten tar dig med på en spännande resa genom Kungsbackas innovationslandskap.