Innovera med tjänstedesign

personer i workshop

Lyckad innovation handlar lika mycket om tankesätt som tillvägagångssätt. Ta hjälp av vårt tankesätt för att skapa goda förutsättningar för innovation.

Våra tankesätt

Det kan kännas läskigt att testa något du aldrig gjort förut och kanske misslyckas på vägen. Läskigt, men alldeles nödvändigt för att skapa innovation. Så ta till dig våra tankesätt för att komma fram till kreativa lösningar tillsammans.

Våga samarbeta – bättre tillsammans!

Olikheter berikar. Innovation är en lagsport och här är det snarare ”Olika barn leka bäst”.

Tänka: Olikheter berikar och möjliggör djupare insikter och mera kreativa idéer! Genom att koppla in olika kompetenser och samarbeta med personer du inte brukar arbeta med kan du få nya perspektiv som hjälper dig att komma längre. Innovation är en lagsport och här är det snarare ”Olika barn leka bäst”.

Handla: Involvera kollegor, på tvären - över profession och förvaltningsgränser. Involvera dem du vill förbättra för och andra intressenter som påverkas av förändringen. Samskapa tillsammans och utveckla effektfulla och kreativa lösningar – tillsamman tänker vi bättre.

Våga sätta igång – ta ett första steg!

Sätt igång snabbt – omvandla en abstrakt idé till något verkligt som du kan bjuda in fler att bidra till vidareutveckling.

Tänka: Vi tänker, bygger, klipper och klistrar för att snabbt komma igång och samskapa tillsammans. För att inte hamna i en destruktiv diskussion är det viktigt att snabbt omvandla en abstrakt idé till något verkligt. Något som är gripbart som du kan se, ta på, vända och vrida, undersöka och bjuda in fler att bidra till vidareutveckling.

Handla: Fastna inte i diskussioner och fundera inte för länge. Skjut negativa tankar åt sidan, var optimistisk och arbeta visuellt! Kom igång och testa idén snabbt. Ett första steg kan vara att visualisera idén genom att bygga en enkel och snabb prototyp för att trigga vidareutveckling och bjuda in andra i processen. Kom igång nu – ta det första steget!

Våga experimentera – skapa, testa, förbättra!

Våga testa och var tillåtande mot misstag – det är så vi lär oss vad som fungerar, och inte.

Tänka: Vi lär oss bäst när vi prövar och testar oss fram - vi strävar åt mindre prat och mera verkstad, så att säga. Genom att göra misstag får vi nya insikter och lär oss vad som behöver förbättras.

Handla: Var tillåtande mot misstag – det är så vi lär oss. Ha ett öppet sinne och våga testa dina idéer med användare, förstå vad som fungerar och vad som kan bli bättre med idén. För att lyckas – våga misslyckas, våga experimentera!

Våga vara kreativ – vi har det i oss!

Alla har vi kreativiteten inom oss, det gäller bara att plocka fram den. Släpp loss kreativiteten!

Tänka: Kreativitet är en förmåga som vi alla har, och som vilken förmåga som helst kan vi träna upp den att bli bättre. Kreativitet har inget med hur bra vi är på att rita, måla, skriva eller skulptera. Kreativitet handlar om hur vi tänker, hur vi förhåller oss till världen och hur vi går in för att lösa utmaningar och problem.

Handla: Lita på din kreativa förmåga. Använd den för att vara mer kreativ i ditt arbete och öva på att bli ännu bättre - så kommer du fram till kreativa lösningar på de stora utmaningarna. Släpp loss kreativiteten!

Våga vara mänsklig – ha empati!

Ha den du vill förbättra för i fokus och försök att se världen utifrån vad den ser och upplever.

Tänka: Förändringsarbete börjar med att vara lyhörd. Att utgå från människan är grunden i allt vi gör, och att förstå dem vi vill förbättra för är nyckeln till att kunna komma fram till effektfulla kreativa lösningar (tillsammans).

Handla: Ha användaren i fokus och ha även användarens fokus - så som vad hen ser och upplever. Våga vandra i andras skor för att se världen utifrån användarens perspektiv – för att bättre förstå hur deras vardag ser ut och vilka behov och utmaningar de verkligen har.