Öka självständigheten

Exempelbild

Det blir allt färre som försörjer fler, samtidigt som kostnaderna för vård och omsorg stiger. För att möta utmaningen behöver vi ta till ny teknik och nytänkande för att möta invånarnas behov.

I Kungsbacka växer både grupperna äldre och yngre mer än de invånare som arbetar. Det innebär att kommunens kostnader för vård och omsorg kommer att öka alltmer, medan skatteintäkterna som ska bekosta detta inte ökar i närheten av samma takt. Färre måste försörja fler.

En åldrande befolkning är en trend i stora delar av världen. Sverige har ett bättre läge att bemöta trenden än de flesta länder och Kungsbacka har ett bättre läge än de flesta kommuner. Men även för Kungsbackas del kommer det att påverka oss mycket under 2020-talet. Behoven av vård och omsorg kommer att både öka och förändras i snabb takt.

Utmaningen – och möjligheten – för kommunen är att identifiera vilka delar av invånarnas behov som med fördel kan lösas på nya sätt, med hjälp av ny teknik och nytänkande.

Omvärldstrender som påverkar utmaningen: befolkning

  • En åldrande befolkning
  • Fler unga, trots lägre barnafödande
  • Allt färre ska försörja allt fler

Vill du veta mer om trenderna om Kungsbacka i världen? Då kan du fördjupa dig i vår omvärldsanalys.

mål 3
anständiga arbetsvillkor globalt mål
minskad ojämlikhet
fredliga och inkluderande samhällen