Hållbar utveckling

man på åker i solen

Att arbeta hållbart är en självklarhet för oss i Kungsbacka kommun och ska finnas med i alla led, i alla våra verksamheter.

Hållbarhetsbokslutet 2022

Nu kan du ta del av hållbarhetsbokslutet 2022.

Hållbarhetsbokslutet 2022 Pdf, 7.3 MB.

Hur hållbara är vi i Kungsbacka?

Vårt fokus på hållbarhet har ökat de senaste åren och vi behöver fortsätta göra effektiva prioriteringar. Kommunens arbete med hållbar utveckling är stort och för att veta hur vi ska prioritera mäter vi varje år hur det går för i ett hållbarhetsbokslut. I hållbarhetsbokslutet visar vi:

  • hur vårt arbete förflyttar oss mot ett mer hållbart samhälle.
  • om och på vilket sätt våra resurser används på ett effektivt sätt i förhållande till de globala målen.
  • var vi behöver lägga fokus för att på bästa sätt bidra till en hållbar värld.

Klimatet och ungdomars hälsa är några av våra stora utmaningar

Klimatet, konsumtion, ungdomars hälsa och tillit till samhället är våra största utmaningar. Detta visade bokslutet 2020.

Precis som för de flesta utvecklade länder och kommuner, behöver vi bli bättre på att ta hand om klimatet och den biologiska mångfalden. Vi behöver till exempel planera bebyggelse och arbetsplatser så att utsläpp från resorna minimeras eller anpassa våra inköp och konsumtion. Det gäller både Kungsbacka kommun som organisation och alla som bor, verkar och vistas här, så att vi tillsammans minskar vår negativa påverkan på klimatet.

Ungdomars hälsa är också en utmaning, men också deras förtroende för samhället och demokratin. Vi behöver jobba med jämlikheten i samhället, oavsett om den beror på ekonomi, etnisk bakgrund, kön eller bostadsort. Framförallt då vår Kungsbacka är en kommun som växer i snabb takt.

Om de Globala målen i Kungsbacka

Kungsbacka kommun arbetar mot FN:s 17 globala mål. En hållbar värld för alla – det är vad de globala målen och Agenda 2030 handlar om.

Två cyklister står och pratar, i bakgrunden rullar en buss

Våra steg mot hållbarhet

Här hittar du projekt, initiativ och utvecklingsarbeten som förflyttat Kungsbacka framåt och tagit oss närmare de globala målen och ett hållbart Kungsbacka.

Glokala Sverige

För att uppnå målen behöver vi i Kungsbacka vara med och arbeta på lokal nivå, samtidigt som arbete pågår på internationell nivå. Kungsbacka kommun är med i det nationella projektet Glokala Sverige, där vi samarbetar med svenska FN-förbundet, Sveriges kommuner och regioner (SKR) och många andra kommuner för att utveckla vårt hållbarhetsarbete ännu mer.

Vad engagerar dig?

I Kungsbacka kommun mäter vi vårt hållbarhetsarbete mot FN:s 17 globala mål. Men ingen kan skapa en hållbar framtid ensam. Vi behöver hitta nya lösningar tillsammans med nya partners!

Kanske brinner du för klimatet eller vill du skapa sociala och trygga miljöer för unga? Lär dig om de globala målen (globalamalen.se) Länk till annan webbplats.

Hållbarhetsbokslut

Varje år gör vi en årsredovisning för hållbarhet: vårt Hållbarhetsbokslut. Du kan bläddra bland alla projekt och initiativ från Hållbarhetsbokslutet under Våra steg mot hållbarhet.

Du kan också läsa hela bokslutet i dokumentet.