Kungsbackas internationella arbete

En del av Kungsbackas utvecklingsarbete drivs genom internationellt samarbete. Genom att samarbeta med andra organisationer får vi möjlighet att utveckla våra verksamheter och ge bättre service till våra invånare och företag.

Internationella nätverk gör det möjligt att ta del av kunskap och erfarenheter från andra organisationer så att vi slipper uppfinna hjulet på nytt. Att slå våra kloka huvuden ihop och utveckla nya lösningar tillsammans med andra är också ett sätt att spara tid och pengar. Europeiska unionen (EU) påverkar en stor del av kommunens verksamheter. Därför är det viktigt att vi är insatta i vad som pågår. Det gäller inte minst för att kunna nyttja möjligheter till ekonomiskt stöd och utveckling som medlemskapet ger.

Kungsbackas internationella arbete bedrivs främst genom deltagande i nätverk och projekt. Kungsbacka kommun deltar regelbundet i olika typer av externt finansierande projekt. Vi samarbetar både med organisationer från EU och resten av världen.

Europeiskt samarbete om digitalisering inom Eurocities

Kungsbacka är associerad partner i Eurocities Länk till annan webbplats. sedan 2016. Eurocities en organisation med drygt 140 medlemsstäder från ett trettiotal länder runt om i Europa. Samarbetet inom Eurocities bedrivs i olika tematiska forum. Kungsbacka deltar i digitaliseringsforumet.

Kungsbackas mål med samarbetet i Eurocities är att få ny kunskap och att utbyta erfarenheter med andra städer, och att hitta projektpartners. Det kan till exempel innebära samarbete om hur kommunen kan inkludera alla invånare i det alltmer digitala samhället, eller hur vi kan göra öppna data tillgängliga för allmänheten.

Do you want to collaborate with us?

How nice that you have found your way here. In Kungsbacka, we are heavily invested in innovation and transformation. We believe that collaboration with others is the key to solving our complex societal challenges. Are you interested in collaborating with us? Send an email to info@kungsbacka.se