Kungsbacka kommun arbetar för att skapa en hållbar framtid för alla i vår kommun, både ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Ett utmanande arbete som kräver nytänkande, samarbete och mod. I det årliga hållbarhetsbokslutet berättar vi om hur det går för oss och om stegen vi har tagit framåt.

Ett hustak med solceller mitt i ett grönt bostadsområde 

Om hållbar utveckling i Kungsbacka

Att arbeta hållbart är en självklarhet för oss i Kungsbacka kommun och ska finnas med i alla led, i alla våra verksamheter.

Två cyklister står och pratar, i bakgrunden rullar en buss

Våra steg mot hållbarhet

Här hittar du projekt, initiativ och utvecklingsarbeten som förflyttat Kungsbacka framåt och tagit oss närmare de globala målen och ett hållbart Kungsbacka.

Om de Globala målen i Kungsbacka

Kungsbacka kommun arbetar mot FN:s 17 globala mål. En hållbar värld för alla – det är vad de globala målen och Agenda 2030 handlar om.