Miljödiplomering av Teknikens hus

En av kommunens största byggnader, Teknikens hus, har blivit miljödiplomerat under 2022.

Nu fokuserar vi på att minska energiförbrukningen i lokalerna genom att arbeta aktivt med att stänga av strömmen till datorerna och styra belysningen.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Hållbar energi för alla, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2022. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom