Höga krav på kemikalier som köps in till kommunen

Under året har långtgående kemikaliekrav ställts för bland annat datorer, lekmaterial och kemiska produkter med en säkrare miljö för kommunens anställda och invånare som följd.

Arbetet med att begränsa farliga kemikalier i kommunens verksamheter går som en röd tråd i inköpsarbetet.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Hälsa och välbefinnande, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2022. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom