Kommunikationssatsning om samhällsutmaningar och möjligheter

En kommunikationssatsning för att öka förståelse för samhällsutmaningar och möjligheter i Kungsbacka har genomförts, bland annat genom filmsamarbete med ungdomar och olika politiska möten på distans.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Fredliga och inkluderande samhällen, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2021. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom