Tydliga krav på hållbar livsmedelsproduktion

Vi har upphandlat flera av våra viktiga livsmedelsavtal under året, där vi har ställt tydliga krav för att främja en mer hållbar livsmedelsproduktion.

Mycket fokus har legat på utvärdering och uppföljning för att verkligen nå upp till den nivå av hållbar produktion vi frågat efter. Kungsbacka kommun ligger i framkant inom det här området, vilket blev tydligt när upphandlingen av kolonial-, kyl- och frysvaror blev en av tre finalister till anbudspriset 2022. Andelen ekologiska livsmedel landade på 34 procent, vilket är strax under vårt mål på 35 procent.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Ingen hunger, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2022. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom