Fokus på kommunens badvatten

Badvattenprovtagningen har varit i fokus under sommaren, på grund av att fyra kommunala badplatser klassats med sämre badvatten än tidigare år. Vi har tagit extra prover på vattnet och gjort en utredning.

Stor vikt har lagts på förebyggande dialog och tydlig information till kommunens invånare, så att de kunnat känna sig trygga med att bada i Kungsbacka.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Hälsa och välbefinnande, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2022. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom