Delade vattenledningar mellan kommuner

Under året har vi ingått ett avtal med Mölndals, och Varbergs och Göteborgs kommuner för att kunna dela ledningar. På så sätt kan vi stötta varandra vid sänkt dricksvattenkapacitet.

Detta kan vara användbart och underlätta till exempel vid torka eller vid oförutsedda driftstörningar.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Rent vatten och sanitet, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2021. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom