Kommunen ska bli en mer attraktiv arbetsplats

Det förvaltningsövergripande arbetet Framtidens arbetsplats startades under året, där flera förvaltningar arbetar tillsammans för att öka attraktiviteten att välja Kungsbacka kommun som arbetsgivare.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2021. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom