Under 2021 har kommunen tagit fram en mobility management-plan och byggt klart cykelöverfarter, vilket signalerar att kommunen prioriterar cykel.

I mobility management-planen uppmärksammas vikten av att cyklister och gångtrafikanter ska kunna ta sig förbi våra byggarbetsplatser på ett säkert sätt.

Kommunen har färdigställt två prioriterade cykelöverfarter. Att binda samman cykelvägar där det idag saknas, så kallade missing links, har stor effekt på cykling generellt. 

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Hållbara städer och samhällen, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2021. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom