Fokus på att bekämpa invasiva växtarter

Behovet av att bekämpa invasiva växtarter har varit uppmärksammat under året.

Dels har vi själva fått lägga stort fokus och noggrannhet i de entreprenader som utförs på platser där exempelvis Parkslide förekommer. Dels har behovet varit stort av information till våra invånare kring hur växterna ska hanteras och lämnas till förbränning på våra återvinningscentraler.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Ekosystem och biologisk mångfald, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2021. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom