Daglig verksamhet gör återanvändbara skoskydd

Under 2021 minskade inköpen av engångsskoskydd av plast till Teknikens hus från 5 000 till 0.

Ett samarbete mellan daglig verksamhet och Teknikens hus resulterade i återanvändbara skoskydd av textil. Samarbetet vann Lätt att sprida-priset. Om motsvarande förändring skulle genomföras i hela kommunen skulle det motsvara 12 ton CO2 (2,1 kg CO2/ kg plast).

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Hållbar konsumtion och produktion, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2021. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom