Våra biliotek har fortsatt att ha meröppet och numera har även Onsalaborna ett meröppet bibliotek.

Detta är en del av en del av Hållbarhetsbokslutet för 2021 och bidrar till flera globala mål. Arbetet med målen förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Ikon för FN:s globala mål God utbildning för alla
Ikon för FN:s globala mål Genomförande och globalt partnerskap