Examensarbete om självförsörjningsgrad i Kungsbacka kommun

Under våren har en student undersökt Kungsbackas potential för självförsörjning av livsmedel. Studien var ett examensarbete i miljövetenskap för Göteborgs universitet.

Studien visade bland annat att Kungsbacka med råge är självförsörjande på ägg, spannmål och rapsolja men endast 1,7 procent av den mängd kyckling vi äter produceras i Kungsbacka.

Av mejeriprodukterna som konsumeras inom kommunen, produceras 25 procent av smöret och 40 procent av mjölken lokalt i Kungsbacka. När det gäller kött produceras 25 procent av nöt och 60 procent av gris inom kommunen.

Det odlas inga baljväxter som föda för människor i dagsläget, men åkerbönan som odlas för djurfoder skulle kunna passa även oss. När vi nu vet vad som produceras och skulle kunna produceras i vårt närområde ger det oss bättre förutsättningar att styra mot en mindre sårbar livsmedelsförsörjning.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Ingen hunger, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2022. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom