Inventering av samhällsviktiga verksamheters elberoende

Kommunen har inventerat samhällsviktig, elberoende verksamhet under året.

Sammanlagt har över 400 verksamheter identifierats; både kommunala, privatägda och andra driftsformer. Denna inventering används av elnätsbolagen vid bristsituationer. Projektet kommer fortsätta även under 2023.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Hållbar energi för alla, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2022. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom