Avtal för reparation av mobiltelefoner och surfplattor

Kommunen har upphandlat reparationstjänster av mobiltelefoner och surfplattor med inlämningsservice, vilket har gjort det enklare och billigare att laga eller byta ut dåliga batterier, trasiga skärmar och liknande.

Det var svårt att köpa in telefoner under en period, vilket gjorde att avtalet nyttjades flitigt. Under den del av året som avtalet var i aktivt lagades 128 mobiltelefoner, vilket har sparat nio ton utsläpp av CO2 och 11 ton avfall i tillverkningen, jämfört med om vi skulle ha köpt nya telefoner. Avtalet för surfplattor gick igång 1 oktober, och 19 plattor hann repareras innan årets slut.

I upphandlingen av datorer viktade vi reparationer högt, för att få till så fördelaktiga priser som möjligt på dessa. I det nya avtalet kommer begagnade reservdelar användas så långt som möjligt för att minska miljöpåverkan och ledtiderna.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Hållbar konsumtion och produktion, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2022. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom