Kommunen har tagit fram en solkarta i syfte att ge invånarna möjlighet att se vilken potential deras fastighet har för att kunna dra nytta av solceller.

Solkartan gör det möjligt för invånarna att själva se hur mycket solenergi de kan producera på sin fastighet och det bidrar till energieffektivisering och i förlängningen till minskad klimatpåverkan.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Hållbar energi för alla, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2022. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom