Ökad kunskap om vattenanvändning

Vi deltar i flera nationella projekt om vattenanvändning för att få kunskap om vattenanvändning och vad som driver en ökad användning.

Resultaten visar att störst användning av dricksvatten är när många använder lite mer vatten, än när några få använder mycket mer vatten och att flödestoppar drivs av lokala förutsättningar. Underlaget kommer att kunna användas för att minska risken för bevattningsförbud.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Rent vatten och sanitet, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2022. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom