Lärande bygg integrerar nyanlända på arbetsmarknaden

Lärande bygg som bland annat integrerar nyanlända på arbetsmarknaden har under 2021 genomfört omgång 4.

Konceptet har utvecklats ytterligare för att kunna erbjuda både bygg och måleri med språkstöd.

Detta är en del av en del av Hållbarhetsbokslutet för 2021 och bidrar till flera globala mål. Arbetet med målen förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Ikon för FN:s globala mål anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Ikon för FN:s globala mål Minskad ojämlikhet
Ikon för FN:s globala mål Genomförande och globalt partnerskap