Föreläsningar om jämställdhet i gymnasieskolan

I gymnasieskolan har flera program arbetat med föreläsningar, samtal och diskussioner på temat jämställdhet och genusperspektiv.

Cirka 75 procent av eleverna svarar att man arbetar med mänskliga rättigheter i skolan.

Detta är en del av en del av Hållbarhetsbokslutet för 2021 och bidrar till flera globala mål. Arbetet med målen förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Ikon för FN:s globala mål Jämställdhet
Ikon för FN:s globala mål Fredliga och inkluderande samhällen