Gymnasieutbildningar inom besöksnäringen kvalitetssäkras

Under året har kommunen anslutit sig till branschorganisationen Visitas arbete med att kvalitetssäkra gymnasieutbildningar inom besöksnäringen.

Både Hotell- och turismprogrammet och Restaurang - och livsmedelsprogrammet på Elof Lindälvs gymnasium befinner sig just nu i en certifieringsprocess för att ansluta sig till denna kvalitetssäkringsinsats.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2021. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom