Implementering av suicidpreventiv metod i skolor

Youth aware of mental health (YAM) har implementerats i samtliga kommunala högstadieskolor samt på några av programmen på gymnasiet. Det är en evidensbaserad suicidpreventiv metod som ska stärka psykiska hälsan och förebygga psykisk ohälsa. 

De första utvärderingarna som gjort med eleverna visar på goda resultat, likt vad man hoppades på att uppnå. Elever uttrycker en ökad kunskap om psykisk hälsa, vart man kan få hjälp och hur man kan hjälpa en vän som mår dåligt.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Hälsa och välbefinnande, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2022. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom