Handlingsplan mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld

Kungsbacka kommun har tagit fram en handlingsplan för att motverka våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Jämställdhet, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2021. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom