Ny avfallsplan: så minskar och förebygger vi avfall

Kommunen har antagit en ny avfallsplan med ambitiösa mål om att förebygga att avfall uppkommer, både hos kommunens invånare och i kommunens verksamheter.

Ett av målen är att livslängden för kommunens bärbara elektronik ska öka. I avfallsplanen har vi ett mål om att minska de kommunala verksamheternas förbrukning av engångsprodukter med 50 procent fram till 2030, men än så länge är det svårt att se några större förändringar.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Hållbar konsumtion och produktion, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2021. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom