Digitala kurser ger mer jämställt deltagande

Under året har kommunens föräldraskapsstöd erbjudit digitala kurser vilket har resulterat i att fler män deltagit i utbildningarna.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Jämställdhet, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2022. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom