Dialog med kreativa näringar

Kommunen har upprättat en dialog med de kulturella och kreativa näringarna (KKN). Sektorn är etablerad och identifieras som möjliggörare för innovativt och attraktivt företagsklimat.

Vi kommunicerar dels med en referensgrupp, dels med cirka 140 företagare inom sektorn.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2022. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom