Samtliga kommuner i Halland samt regionen har beslutat och sedan 2021 börjat tillämpa styrande principer för livsmedelsinköp, som innebär att allt som upphandlas ska vara hållbart producerade, hålla hög kvalitet och vara ekonomiskt hållbara.

Vi har arbetat med tydlig kravställning och uppföljning av miljö- och djurskyddskrav under året vilket har lett till att vi serverar svenskt spannmål och minst 90 procent svenskt kött i verksamheterna.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Ingen hunger, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2021. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom