Lokalvård kör färre mil på fossila bränslen

Lokalvård har utökat elbilpoolen och sänkt antal kilometer som de kör med fossilt bränsle från 265 km till 11,6 km.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Bekämpa klimatförändringarna, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2021. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom