Kontroll av ledningar minskar belastningen på VA-nätet

Kommunen har tagit fram en plan för tillskottsvatten som innebär att tre områden per år ska utredas och åtgärdas. 500 fastigheter ska kontrolleras årligen för att säkerställa att de är rätt kopplade på avloppsnätet.

Under året har närmare 1400 fastigheter undersökts.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Hållbar energi för alla, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2021. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom