Krögarträff med dialog om lagar och regler

I tillsynsarbetet har kommunen bjudit in till Krögarträffar - ett förebyggande arbete där företagare kan diskutera specifika frågeställningar men också föra dialog kring lagar och regler ihop med kommunen.

Vi har även samordnat tillsynsbesök med polisen. 

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Genomförande och globalt partnerskap, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2021. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom