Kommunen har påbörjat ett arbete med att fasa ut köldmedier. Många äldre köldmedier har mycket stark klimatpåverkan samtidigt som det idag finns helt klimatneutral teknik.

Under 2021 har kommunen bytt ut köldmedier i 7 stora aggregat till medier som ger ett lägre Global warming potentialvärde. Målsättningen är att fasa ut dessa äldre köldmedier under 10 år, för att 2030 endast ha klimatneutrala köldmedier i dessa större aggregat.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Bekämpa klimatförändringarna, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2021. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom