Satsning på utvecklande medarbetarskap

Under året startades en stor satsning på kommunens medarbetare genom en utbildningsinsats i Utvecklande Medarbetarskap.

Detta är startskottet för ett kulturarbete som kommer att pågå många år framöver och som är nära kopplat till kommunens befintliga satsning på Utvecklande Ledarskap.

Utvecklande Medarbetarskap bygger på forskning från Försvarshögskolan som uppvisar gynna både arbetsgivare och arbetstagare då det främjar den inre motivationen till uppdraget, arbetsglädje och engagemang, välmående på jobbet samt personlig utveckling.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2022. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom