Samarbete mot droger och kriminalitet på träningsanläggningar

Kommunen har återupplivat nätverket med träningsanläggningar och polis i arbetet mot doping och narkotika.

Det stärkta samarbetet mellan kommun, polis och träningsanläggningar har fått effekt. I de situationer då gympersonal har misstänkt användning av narkotika eller doping har en snabb och god kontakt med polisen etablerats.

Flera gym har anslutit sig under året och nyanställd personal har gått utbildning för att stärka sin kunskap och kunna hjälpa till i kampen mot otillåtna preparat, droganvändning och kriminalitet. På så vis skapas även trevliga träningsmiljöer som gör att medlemmar kan känna sig trygga och fler känner glädje i att gå och träna.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Hälsa och välbefinnande, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2022. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom