Egen papperskorg för pantburkar

Vi har satt ut korgar för pantflaskor vid papperskorgar i Kungsbacka stad. På så sätt separeras pantflaskor från restavfall.

Att separerar pantburkarna resulterade i 500 kg mindre restavfall.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Hållbar konsumtion och produktion, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2021. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom