Två nya dagvattendammar i Fjärås

Två dagvattendammar har byggts i Fjärås för att fördröja dagvattnet vid mycket regn.

Dammarna gynnar även den biologiska mångfalden, men framför allt minskar de mängden fosfor från byggnader, och asfalterade och hårda ytor som når ut till Hovamanneån och Kungsbackafjorden.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Rent vatten och sanitet, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2022. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom