Förenkla bidragssystem till föreningar

Kommunen har underlättat för föreningslivet genom att färdigställa ett förenklat bidragssystem till föreningarna. Vi har även infört ett enklare avgiftssystem för bokning av lokaler.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Genomförande och globalt partnerskap, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2021. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom