Information om utmaningar med mobiltelefon och internet till barn och vårdnadshavare

Under mellandagarna skickades cirka 1200 kuvert ut till kommunens 9-åringar samt deras vårdnadshavare. Dessa kuvert innehöll information till både barn och vårdnadshavare om utmaningar med mobilen och nätet.

Varje barn fick i kuvertet en bok ur bokserien Noelia och nätet. Serien bygger på olika typer av utsatthet på nätet så som grooming, challenges och ryktesspridning. Syftet med utskicket var att öka kunskapen kring utsatthet men även bidra till att stötta vårdnadshavarna att påbörja samtal och diskussioner med barnen gällande dessa frågor.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Hälsa och välbefinnande, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2022. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom