Granulatfällor minskar spridning av mikroplaster

En faktor som påverkar vattendragens status är mikroplaster. Granulatfällor har installerats på konstgräsplaner för att förhindra spridning ut i naturen.

Granulatfällorna minskar mikroplasten till åar, diken och senare i havet.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Hav och marina resurser, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2021. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom