Partnerskap för utökad arbetsträning

Under våren 2021 har ännu ett idéburet offentligt partnerskap arbetats fram tillsammans med Göteborgs Stadsmission. Syftet är att kunna erbjuda ytterligare arbetsträningsplatser och ett bredare utbud.

Detta är en del av en del av Hållbarhetsbokslutet för 2021 och bidrar till flera globala mål. Arbetet med målen förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Ikon för FN:s globala mål anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Ikon för FN:s globala mål Minskad ojämlikhet
Ikon för FN:s globala mål Genomförande och globalt partnerskap