Energieffektivisering i kommunens lokaler

För att möta de ökade elpriserna har kommunen lagt ytterligare fokus på att energieffektivisera och få ner elanvändningen i våra lokaler.

Under hösten tog kommunen fram en akut åtgärdsplan, där vi bland annat genomförde informationsinsatser, sänkte temperaturer och stängde av ventilation i vissa fastigheter nattetid. Detta utöver en ordinarie driftoptimering och plan för energiåtgärder.

Målet är att energianvändningen i våra lokaler ska minska med 2 procent varje år. Under 2022 minskade användningen med 3,84 procent, alltså 1,84 procentenheter över det uppsatta målet.

Målet har nåtts främst genom energieffektiva investeringar, såväl vid reinvesteringar som vid nyproduktion, mer energieffektiv utrustning samt att vi ställer högre krav än Boverkets riktlinjer vid byggnation. Även Eksta AB har under 2022 lyckats minska sin energiförbrukning vilket gjort att driftkostnaderna hamnat på samma nivå som 2021 trots prisökningarna.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Hållbar energi för alla, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2022. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom