Flygfotografering för karta över kommunen

Under året genomfördes flygfotografering och laserskanning av kommunen vilket utgör grunden för en bra primärkarta, som i sin tur är av stor nytta för invånare och näringsliv.

Detta är en del av Kungsbackas arbete mot det globala målet Genomförande och globalt partnerskap, och en del av Hållbarhetsbokslutet för 2021. Arbetet med målet förflyttar Kungsbacka mot att bli mer hållbart och bidrar till att vi uppnår FN:s 17 globala mål.

Våra steg mot hållbarhet

Logga för globala målet Ingen fattigdom